You are here: Lirias Odisee Odisee General
ITEM METADATA RECORD
Title: Talenbeleid in Odisee
Authors: De Moor, An
Sas, Mia
Issue Date: 29-Jun-2016
Conference: Bestuurdersbijeenkomst Nederlandse Taalunie location:Antwerpen date:29 June 2016
Abstract: Taalvaardigheid en studiesucces hebben een direct verband met elkaar. Dat geldt ook voor het hoger onderwijs. Hogeronderwijsinstellingen moeten daarom een breed taalbeleid implementeren, zowel top down als bottom up. Alleen: hoe doe je dat? Tijdens een Bestuurdersbijeenkomst georganiseerd door de Taalunie - en in opdracht van minister Crevits en minister Bussemaker) lichtten Mia Sas (algemeen directeur) en An De Moor (talenbeleidcoördinator) het talenbeleid van Odisee als goede praktijk toe aan bestuurders van Nederlandse hogescholen en algemene directeuren van Vlaamse hogescholen. Daarbij kwam aan bod hoe je bottom up initiatieven integreert en valideert, hoe je anderstalige nieuwkomers en meertalige studenten taalondersteuning kunt aanbieden, hoe je taalbeleidsinitiatieven gedifferentieerd aanbiedt volgens de verschillende vakgebieden en opleidingen, en hoe je kwaliteit en effectiviteit van taalbeleid en taalondersteuning meet.
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Odisee General

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2016 06 29 Taalunie Bestuurdersbijeenkomst_Taalbeleid Odisee.pdfOA article Published 1584KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.