You are here: Lirias Odisee Odisee General
ITEM METADATA RECORD
Title: Kaatje Klank houdt van 'bloot'... ik bedoel 'brood'. Een wetenschappelijk gebaseerde taalmethodiek om het klankbewustzijn en de articulatievaardigheden te stimuleren in de kleuterklas
Authors: Van Severen, Lieve
Feryn, Sanne
Zink, Inge
Issue Date: 13-Nov-2015
Publisher: Stichting Conferentie Onderwijs Nederlands
Host Document: HSN-Conferentie Onderwijs Nederlands vol:29 pages:47-53
Conference: HSN-Conferentie Onderwijs Nederlands edition:29 location:Tilburg date:13-14 November 2015
Abstract: De wetenschappelijk onderbouwde taalmethodiek ‘Kaatje Klank’ is ontworpen met als doel het klankbewustzijn, de luister- en de spreekvaardigheden van vierjarige kleuters te stimuleren in functie van het voorbereidend lezen (ontluikende geletterdheid). Deze vaardigheden zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het technisch lezen in het lager onderwijs.
Kaatje Klank kwam gedurende vier maanden in zes Vlaamse kleuterklassen. Via een begeleidingstraject werden de kleuteronderwijzers en zorgcoördinatoren opgeleid en begeleid. Een pre- en posttest en een vergelijking met een controlegroep van vijf kleuterklassen stellen ons in staat het effect van de methodiek ‘Kaatje Klank’ op de articulatie- en vroege leesvaardigheden te meten. De methodiek ‘Kaatje Klank’, de achterliggende didactische principes en de eerste testresultaten zullen gepresenteerd worden op de HSN-conferentie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IC-p
Appears in Collections:Odisee General
Research Group Experimental Oto-rhino-laryngology
Studiegebied Onderwijs Odisee

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Presentatie_HSNconferentie 7112015.pdf Published 1967KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.