ITEM METADATA RECORD
Title: Professional learning communities in actie. Van een theoriegedreven raamwerk voor cultuureducatie naar een didactisch model voor de lerarenopleiding
Authors: Jans, Lysbeth
Lauwers, Wim
Vermeersch, Lode
Goossens, Katrien
Alaerts, Leen
Crul, Koen
Issue Date: 27-Mar-2015
Conference: VELON - Congres voor Lerarenopleiders 2015: De Kunst van het opleiden location:Arnhem (Netherlands) date:26-27 March 2015
Abstract: De aanleiding van het project is de verruiming van het begrip cultuureducatie. (NACCE, 1999). Hierdoor kregen erfgoed, media en literatuur een plaats naast de kunsten en mocht cultuureducatie zich niet langer beperken tot geïsoleerde vakken. Cultuureducatie moest verankerd worden in verschillende (vak)contexten (Brewer, 2001; Erickson, 2004). In de praktijk bleek geïntegreerde cultuureducatie echter niet vanzelfsprekend. (Bamford, 2007) Om cultuur op een gefundeerde en samenhangende manier in het onderwijs te implementeren, werd in Nederland (Groningen, 2010-2014) en in Vlaanderen (KULeuven-VUB, 2012-2016) het onderzoek 'Cultuur in de Spiegel' opgestart. Cultuur in de Spiegel ontwikkelde een theoretisch kader, dat in de praktijk een mentaliteitsverandering vergt. Om hiertoe bij te dragen onderzocht dit School of Education-project hoe professionele leergemeenschappen lerarenopleiders kunnen professionaliseren om in eigen vak aan cultuureducatie te werken. Daarbij werden inzichten uit de theorie aan de praktijk gekoppeld.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning
Studiegebied Onderwijs Odisee
Department: UC Leuven Comenius - Leuven Education College
Department of Teacher Training - UC Leuven
Studiegebied Onderwijs - VIVES Noord

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.