You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Het digibord voorbij!
Authors: Callebaut, Geert # ×
Issue Date: 1-Dec-2014
Series Title: VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders vol:4 pages:43-46
Abstract: Onderwijsvernieuwing en ICT worden terecht vaak in één adem genoemd: in onze gemediatiseerde en multimediaal geïnspireerde maatschappij dient ons onderwijs immers steeds weer de realiteit bij te benen. Niet zomaar, om hip en trendy te zijn, maar wel omdat onze leerlingen nu eenmaal een product zijn van de tijdsgeest waarin ze opgroeien. Willen we hen blijven boeien, dan komen we er niet meer met ons krijtje en onze wandkaarten.
URI: 
ISSN: 0925-9384
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs Odisee
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
35_4_5Callebaut.pdf Published 103KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.