ITEM METADATA RECORD
Title: Grondslagen van een spirituele psychotherapie en counseling
Authors: Dewispelaere, Joris
Issue Date: 16-Sep-2014
Publisher: Vlaamse vereniging voor geestelijke gezondheidszorg
Host Document: Wie ben ik voor u? Mensbeelden in de geestelijke gezondheidszorg issue:7 pages:107-107
Series Title: Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres
Conference: Vlaams Geestelijk gezondheidscongres edition:7 location:Antwerpen date:16-17 September 2014
Abstract: Wat we aan een cliënt waarnemen is afhankelijk van hoe we openstaan voor de cliënt. Onderzoek uit de positieve psychologie (Frederickson, (2009)) en neurofysiologisch onderzoek van het hart (McCraty, (2009)) bevestigen ervaringen uit de mystieke tradities met betrekking tot afstemmen op ‘de kern’ van een vraag, probleem of klacht. Het hart kan worden gezien en ervaren als een ‘centrum van bewustzijn’ (Selg (2012), Zajonc (2012)). Als therapeut focussen op het ‘denken met het hart’ verdiept de grondhoudingen van empathie, echtheid en onvoorwaardelijkheid en brengt de cliënt tot het ervaren van wat essentieel is in zijn/haar vraag, probleem of klacht. Wat zijn uitgangspunten van een kennisleer die resultaten van psychotherapie-onderzoek en van onderzoek naar mystieke tradities (christelijk, boedistisch, islamitisch) kan verbinden? De belangrijkste implicaties voor diagnostisch en therapeutisch handelen (individuele, relatie- en gezinsbegeleiding) worden toegelicht.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Mededeling Denken met het hart CGGZ 17_09_14.pdf Published 128KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.