ITEM METADATA RECORD
Title: Gedwongen kindhuwelijken: een blinde vlek in de Belgische ontwikkelingssamenwerking?
Authors: Fonteneau, Bénédicte
Huyse, Huib
Issue Date: Oct-2014
Publisher: Plan België
Conference: Internationale conferentie over kindhuwelijken in Belgisch Parlement location:Brussel date:9 oktober 2014
Abstract: Dit rapport benadert het vraagstuk van het gedwongen kindhuwelijk uit een Belgisch perspectief en met een dubbel doel: ten eerste, de Belgische ontwikkelingsgemeenschap bewust te maken van de ernst van het probleem, en met name in belangrijke partnerlanden van België. Ten tweede, rekening houdend met de complexiteit van het vraagstuk, mogelijkheden te identifi ceren voor België om regeringen en actoren van het middenveld te helpen de schadelijke gevolgen op korte en middellange termijn te beperken en het verschijnsel op langere termijn uit te bannen. Het rapport is in zes hoofdstukken verdeeld. Het volgende hoofdstuk introduceert het vraagstuk uit drie invalshoeken: mensenrechtenprincipes, de specifieke maatschappelijke normen achter het fenomeen, en de gevolgen van het gedwongen kindhuwelijk op vlak van gendergeweld. Het derde hoofdstuk maakt een geografi sch overzicht van het fenomeen, met bijzondere aandacht voor de Belgische partnerlanden en met Niger en de DR Congo als casestudy’s. In het vierde hoofdstuk bekijken we de lessen uit de praktijk en in het laatste hoofdstuk wordt de problematiek uit een Belgisch donorperspectief bekeken. Daarbij suggereren we verschillende beleidsopties voor een meer beduidende rol die België zou kunnen spelen, rekening houdend met de bestaande prioriteiten van het ontwikkelingsbeleid en de expertise van de Belgische actoren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
plan_hiva_cfmreport_nl_web.pdf Published 3300KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.