ITEM METADATA RECORD
Title: Gezinsgericht werkplekleren: talent- en competentiegerichte uitdagingen voor generatiestudenten
Authors: Dewispelaere, Joris
Issue Date: Apr-2014
Conference: Studiedag Associatie KULeuven, werkplekleren location:Leuven date:29 april 2014
Abstract: Gezinsgericht werkplekleren: talent- en competentiegerichte uitdagingen voor generatiestudenten (professionele bachelor Gezinswetenschappen HUB-KAHO)) (Joris Dewispelaere)

De voorbije vijf jaar ontwikkelde de opleiding Gezinswetenschappen het ‘gezinsgericht werkplekleren’ voor het traject van generatiestudenten. Werkplekleren daagt studenten uit om hun talenten te ontdekken en verder te ontplooien bij het realiseren van de opleidingscompetenties. De samenwerking tussen opleiding, studenten en werkplekken krijgt vorm in overleg met koepelorganisaties en steunpunten. Binnen de projectoproep ‘Contextspecifieke leidraden voor werkplekleren’ (departement onderwijs) ontwikkelden we een checklist voor gezinsgericht werkplekleren in sociale economie, die we nu verbreed hebben tot een ‘Leidraad gezinsgericht werkplekleren’. In deze bijdrage belichten we dit ‘work in progress’ met bijzondere aandacht voor de verhouding tussen talenten en competenties.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Field of Study Social and Community Work Odisee

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Presentatie plenair Gezinsgericht werkplekleren def 29_04_2014.pdf Published 1345KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.