You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe leraren voorbereiden op een inclusieve klas?
Authors: Verstichele, Meggie
Contributors: Van Acker, Alexandre
Van Buynder, Geert
Issue Date: 5-Sep-2013
Abstract: Hoe kunnen we toekomstige leerkrachten voorbereiden op lesgeven in een inclusieve klas? KAHO Sint-Lieven, departement lerarenopleiding (Campus Waas) onderzocht dit via een PWO, Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek. Via bevragingen van leerkrachten en actie-onderzoek met studenten werden basiscompetenties Inclusie opgesteld. Het onderzoek werd afgerond in 2007, en is sindsdien nog altijd heel actueel. KAHO Sint-Lieven integreerde immers ook de resultaten van het onderzoek in zijn aanbod naar de leerkrachten in opleiding. Ook via onderzoek bouwen we verder op deze goede praktijk en plannen we nieuw actie-onderzoek. In deze werkwinkel maakt u kennis met de vijf basiscompetenties Inclusie en hoe we dit binnen de opleiding aan de studenten aanbieden. U leert aan de hand van onder andere casussen en filmpjes hoe we ‘naar meer inclusief onderwijs’ vertalen in het aanbod voor studenten in een departement lerarenopleiding.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs Odisee

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.