You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Het Toverbos uitgetest in de kleuterklas: een spelgerichte methode ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kleuters
Other Titles: Symposium 18: Preventie van gedragsproblemen en bevordering van socio-emotioneel welzijn in de basisschool
Authors: Malfait, Catherine
Jeannin, Niki
Smits, Dirk
Issue Date: 20-Sep-2013
Conference: Vlaams Congres kinder- en jeugdpsychiatrie en -psychotherapie 2013 edition:2013 location:Antwerp date:19-20 Sep 2013
Abstract: De emotionele en psycho-sociale ontwikkeling tijdens de kleutertijd is een erg belangrijke determinant voor het latere psycho-sociaal functioneren van mensen. Het Toverbos is een methodiek uitgewerkt door een medewerkster van het UZ Leuven in samenwerking met de VZW Ga voor Geluk. De methodiek, die gebaseerd is op psychodrama, wil de socio-emotionele ontwikkeling van kleuters ondersteunen. Er zijn reeds meerdere methoden op de markt beschikbaar die aandacht hebben voor de socio-emotionele ontwikkeling van kleuters. Deze methodieken zijn voornamelijk gericht op het leren herkennen en benoemen van emoties. Het Toverbos daarentegen creëert een omgeving waarin kinderen via vrij spel de mogelijkheid krijgen om emoties te beleven, te uiten en er via ’modelling’ op een constructieve manier mee leren omgaan.

Met het onderzoek gingen we de effecten van de Toverbos-methodiek, bovenop de natuurlijke ontwikkeling van kleuters die samenleven in klasverband, na. Een bijkomend doel was om kleuterleerkrachten meer bewust te maken van de rol van meespelen bij fantasiespel. Dit kan de begeleiders gevoeliger maken voor de beleving en eigenheid van elk kind en hen leren ontwikkelingsgericht kinderen te observeren. Het meespelen is een troef om de belangrijke ontwikkelingstaak bij kinderen van het leren herkennen, benoemen, beleven en uiten van emoties te ondersteunen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Clinical Psychology
Studiegebied Onderwijs Odisee

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.