ITEM METADATA RECORD
Title: Een monitor voor de sociale inschakelingseconomie in Vlaanderen. Methodologierapport
Authors: Deraedt, Eva
Van Opstal, Wim
Issue Date: 2009
Publisher: HIVA-K.U.Leuven
Abstract: Dit rapport beschrijft de gehanteerde methodologie bij het opstellen van een monitoringinstrument dat ontwikkeld werd om de sociale inschakelingseconomie in Vlaanderen in kaart te brengen (Deraedt & Van Opstal, 2009). De ontwikkeling van dit instrument vond plaats aan het HIVA (K.U.Leuven), kadert in de onderzoekswerkzaamheden van het Steunpunt Werk en Sociale Economie en werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse administratie. De opdracht bestond erin bestaande databanken maximaal te valoriseren om zo het veelkleurige pallet van de sociale inschakelingseconomie in kaart te brengen. Het uiteindelijke resultaat levert ons de nodige indicatoren op om een profielschets te kunnen maken van de ondernemingen die actief zijn in de sociale inschakelingseconomie, haar werknemers, maar ook haar potentiële doelgroep.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development
Department of Social Work - UC Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Methodologierapport.pdf Published 1038KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.