ITEM METADATA RECORD
Title: Als werk verhuist. Uitbesteding en werkgelegenheid in Vlaamse ondernemingen
Authors: Geurts, Karen # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:19 issue:3 pages:51-61
Abstract: In deze bijdrage stellen we een empirische studie voor naar het effect van uitbesteding op de werkgelegenheid. We definiëren uitbesteding als de verplaatsing van activiteiten, die voorheen intern werden uitgevoerd, naar een extern bedrijf. We benaderen het onderwerp vanuit het perspectief van de individuele onderneming die activiteiten uitbesteedt. De centrale vraag is of uitbesteding een effect heeft op de evolutie van de werkgelegenheid in het bedrijf. Leidt uitbesteding voornamelijk tot een afslanking van het personeelsbestand, of wordt het jobverlies ten gevolge van uitbesteding gecompenseerd door een uitbreiding van de werkgelegenheid in andere bedrijfssegmenten? De resultaten van de studie spreken de overtuiging tegen dat uitbesteding een negatief effect zou hebben op de werkgelegenheid van het bedrijf in kwestie.
Description: Dit artikel is gebaseerd op de KEROSINE Working Paper "When work moves off. Effect of outsourcing on firm level employment growth", die door de auteur werd voorgelegd als masterproef in de Beleidseconomie onder begeleiding van Prof. dr. Maarten Goos.
Het KEROSINE-project (Knowledge Economy and Regional Strategies for Organisational and Sustainable Innovation) wordt mogelijk gemaakt door het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen en wordt uitgevoerd door het HIVA en het CESO aan de K.U.Leuven en door Vlerick UGent.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.