ITEM METADATA RECORD
Title: Het hepatopulmonaal syndroom: een zelfzame verwikkeling van chronisch leverlijden
Authors: Peeters, P ×
Nevens, Frederik
Delcroix, Marion
Aerts, Raymond
Fevery, Johan
Pirenne, Jacques #
Issue Date: 2001
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:57 issue:6 pages:439-444
Abstract: Het hepatopulmonaal syndroom is een zeldzame doch gevreesde verwikkeling van chronisch leverlijden, gekenmerkt door arteriële hypoxie op basis van een intrapulmonale functionele vasodilatatie met rechts-linksshunt.
Momenteel bestaat de enige behandeling met kans op genezing uit levertransplantatie, waarbij de post-transplantmortaliteit vooral wordt bepaald door de ernst van hypoxie en de graad van shunting aanwezig voor de transplantatie. Een pre-transplant-PaO2 < 50 mmHg en een shuntratio > 40% gemeten met 99mTc-macro-albumine- aggregatenscan gaan gepaard met een verhoogde mortaliteit na transplantatie. Diagnose in een vroegtijdig stadium is dus essentieel. Ondanks een levercirrose met nog goede Child-Pughscore kan progressieve dyspneu dus een aanwijzing tot levertransplantatie vormen.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory of Abdominal Transplantation
Hepatology
Pneumology
Abdominal Surgical Oncology
Laboratory of Nephrology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.