You are here: Lirias

Items for Author "Daems, Mieke; U0039641"

Return to Browse by Author
Sort by Title Sorting by Date

Showing 11 items.

Date of IssueTitle Contributors
Apr-2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije Tijd van Schoolkinderen. Eindrapport Werkgroep 2. KwaliteitHaesendonck, Ilse; Nys, Kristien; Pauels, Els; Walravens, Sylvia; Bailleul, Amke (other); Cuisinier, Els (other); Daems, Mieke (other); De Buysscher, Jeanine (other); De Crom, Jan (other); De Meester, Paul (other); Desmet, Heidi (other); Devos, Barbara (other); Gryp, Stijn (other); Lefèvre, Marleen (other); Lenoir, Matthieu (other); Librecht, Dina (other); Meire, Johan (other); Menten, Bert (other); Moens, Tanja (other); Panhuysen, Jan (other); ...
2010 Ondersteuning van de Inkomensgerelateerde Kinderopvang zelfstandigen in het werken aan kwaliteitLaevers, Ferdinand; Daems, Mieke; Declercq, Bart; Snoeck, Gerlinde
2009 Werken aan kwaliteit vanuit het kinderperspectief: Welbevinden en betrokkenheid als richtsnoeren. ZiKo II. Eindverslag Partnerschap Kind & Gezin en ExpertiseCentrum ErvaringsGericht OnderwijsDaems, Mieke; Buyse, Evelien; De Bruyckere, Griet; Declercq, Bart; Silkens, Kristien; Snoeck, Gerlinde; Laevers, Ferdinand
2005 Zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang (ZiKo)Laevers, Ferdinand; Daems, Mieke; De Bruyckere, Griet; Declercq, Bart; Silkens, Kristien; Snoeck, Gerlinde; Moons, Julia; Van Kessel, Monique
2004 Kwaliteit van buitenschoolse opvang in de basisschool: ontwikkeling en eerste toetsing van een evaluatie-instrumentColpin, Hilde; Laevers, Ferdinand; Daems, Mieke; Schippers, Kristin; Vandemeulebroecke, Godelieve
2004 Instrumenten voor de screening van kleuters en de observatie van de leeromgevingLaevers, Ferdinand; Bertrands, Els; Declercq, Bart; Daems, Mieke
2004 Observatieschaal Ondernemingszin BasisonderwijsLaevers, Ferdinand; Bertrands, E.; Declercq, Bart; Daems, Mieke
2004 Instrumenten voor de screening van 12- tot 18-jarigen en de observatie van de leeromgevingLaevers, Ferdinand; Bertrands, Els; Declercq, Bart; Daems, Mieke
2003 Ontwikkeling van een evaluatie-instrument voor de opvang in en door Vlaamse basisscholen met het oog op het verkrijgen van een kwaliteitslabel. Bijlagen: Onderzoeksinstrumenten en inlichtingenfiche voor registratieColpin, Hilde; Laevers, Ferdinand; Vandemeulebroecke, Godelieve; Daems, Mieke; Schippers, Kristin
2003 Ontwikkeling van een evaluatie-instrument voor de opvang in en door Vlaamse basisscholen met het oog op het verkrijgen van een kwaliteitslabel. Deel 1: Theoretische kader en onderzoek bij aanbieders en gebruikersColpin, Hilde; Laevers, Ferdinand; Vandemeulebroecke, Godelieve; Daems, Mieke; Schippers, Kristin
2003 Ontwikkeling van een evaluatie-instrument voor de opvang in en door Vlaamse basisscholen met het oog op het verkrijgen van een kwaliteitslabel. Deel 2: Evaluatie-instrumentColpin, Hilde; Laevers, Ferdinand; Vandemeulebroecke, Godelieve; Daems, Mieke; Schippers, Kristin