ITEM METADATA RECORD
Title: Influence of pressure and temperature on flammability limits of combustible gases in air
Other Titles: Invloed van druk en temperatuur op explosiegrenzen van brandbare gassen in lucht
Authors: Van den Schoor, Filip
Issue Date: 31-May-2007
Publisher: Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Ingenieurswetenschappen
Abstract: Een mogelijke methode om het optreden van explosies in industriële procesinstallaties waarin mengsels van een brandbaar gas en lucht aanwezig zijn, te vermijden, is het werken buiten het explosiegebied van deze mengsels. Daartoe moeten de explosiegrenzen gekend zijn bij de procescondities. Er zijn echter weinig data beschikbaar bij verhoogde drukken en temperaturen. Dit was de drijfveer voor de onderhavige studie, waarvan het doel is de afhankelijkheid van de explosiegrenzen van druk en temperatuur te analyseren.
In deze dissertatie is een coherente theorie van de invloed van druk en temperatuur op vlamvoortplanting en -doving ontwikkeld, die in staat is om zowel experimentele observaties, als de resultaten van numerieke berekeningen te verklaren.
De experimentele studie op de lagere alkanen en alkenen heeft aangetoond dat de bovenste explosiegrens lineair toeneemt met de temperatuur, behalve voor mengsels die in het zelfontstekingsgebied liggen, waarvan de bovenste explosiegrens meer dan lineair toeneemt met de temperatuur. Daarnaast is het gebleken dat de bovenste explosiegrens toeneemt met de druk, evenwel met een scherpe daling in de helling bij hoge drukken, duidend om het mogelijke bestaan van een grenswaarde voor de druk waarboven de bovenste explosiegrens niet toeneemt.
Er is een nieuw explosiecriterium voorgesteld, dat toelaat om een onderscheid te maken tussen plaatselijke verbranding en vlamvoortplanting in een gesloten experimentele opstelling. Verschillende bestaande numerieke methoden zijn geëvalueerd. Het is gebleken dat in de afwezigheid van vlamfrontinstabiliteiten de toepassing van een grenswaarde voor de verbrandingssnelheid de drukafhankelijkheid van de bovenste explosiegrens zeer goed voorspelt, terwijl de toepassing van een grenswaarde voor de vlamtemperatuur in het algemeen de temperatuurafhankelijkheid gering onderschat.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Applied Mechanics and Energy Conversion Section
Formerly "Departement Industriƫle Wetenschappen - TM M"
Mechanical Engineering - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
thesis.pdf Published 2067KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.