ITEM METADATA RECORD
Title: De rol van televisie in de cultivatie van percepties en attitudes in verband met geneeskunde en gezondheid
Other Titles: The role of television in the cultivation of perceptions and attitudes about medicine and health
Authors: Van Mierlo, Jan
Issue Date: 24-Feb-2007
Series Title: KUL. Nieuwe reeks van doctoraten in de sociale wetenschappen vol:113 pages:252
Abstract: De centrale onderzoeksvragen van het doctoraatsonderzoek (2003-2007) luiden: “In welke mate wordt gezondheid en geneeskunde getoond op televisie?” en “Wat is de impact van de getoonde beelden op de percepties en de attitudes van de kijkers?”. Meer specifiek onderzoekt dit doctoraat aan de hand van een kwantitatieve inhoudsanalyse hoeveel en in welke soorten televisieprogramma’s de thema’s medische rollen en ziekte en dood worden afgebeeld. Aan de hand van deze inhoudsanalyse worden verschillende cultivatieschattingen geconstrueerd over beelden die op disproportionele wijze in beeld worden gebracht. Met behulp van deze schattingen wordt in een longitudinaal panelonderzoek bij 2500 Vlaamse jongeren de impact van televisiekijken op hun percepties en attitudes in verband met geneeskunde en gezondheid onderzocht. Uit de aansluitende cultivatie-analyse wordt duidelijk dat televisiekijken een significante invloed heeft op de percepties van de kijkers. In een tweede deel van het doctoraatsonderzoek worden nieuwe blootstellingmaten geconstrueerd die gebaseerd zijn op de specifieke blootstelling aan beelden in verband met geneeskunde en gezondheid. Uit de cultivatie-analyses waarin deze specifieke blootstellingmaten worden gebruikt wordt duidelijk dat ze de perceptieschattingen beter voorspellen dan het algemene kijkvolume. Deze conclusie is meteen een theoretische bevestiging van de cultivatietheorie: de cultivatie-impact van televisie hangt duidelijk samen met de echte blootstelling aan bepaalde televisiebeelden. In een laatste deel van het doctoraat wordt onderzocht wat de rol van televisiekijken is op twee belangrijke attitudes in verband met ziekte en gezondheid, namelijk angst om ziek te worden en vertrouwen in geneeskunde. De modellen geven echter aan dat het kijken naar beelden in verband met medische rollen en ziekte en dood geen of slechts een heel erg kleine invloed heeft op beide attitudes. Daarnaast blijkt ook de relatie tussen de percepties van de respondenten en de attitudes niet significant te zijn. De schatting van het aantal zieke mensen staat niet in verband met de angst om ziek te worden. Het kijken naar televisie heeft dus wel een duidelijke impact op de percepties van de respondenten, maar niet op de attitudes.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Leuven School for Mass Communication Research

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
doctoraat jan van mierlo.pdf Published 5148KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.