ITEM METADATA RECORD
Title: Dynamic Software Reconfiguration in Programmable Networks (Dynamische software-herconfiguratie in programmeerbare netwerken)
Other Titles: Dynamic Software Reconfiguration in Programmable Networks
Authors: Janssens, Nico
Issue Date: 18-Dec-2006
Abstract: Programmeerbare netwerken maken het mogelijk voor niet-fabrikanten om de gebruikte netwerkinfrastructuur te herprogrammeren. Door de uitvoeringsomgeving van routers, firewalls, gateways, etc. toegankelijk te maken, kan het gedrag van de gebruikte netwerkinfrastructuur aanpast worden indien gewenst. Dit maakt van programmeerbare netwerken een interessante technologie voor het bouwen van adaptieve netwerken, evenals om de toenemende evolutie van netwerk-software te ondersteunen.Tevens merken we op dat vele gedistribueerde toepassingen strenge beschikbaarheids- en performantievereisten opleggen aan de netwerkinfrastructuur, onder andere als gevolg van toenemendegebruikersverwachtingen. Het onderbreken van de netwerkcommunicatie om de software van een programmeerbare netwerkknoop bij te werken of aan te passen kan bijgevolg verstrekkende gevolgen hebben. Deze thesis focust zich daarom op dynamische herconfiguratie van netwerk-software – dat wil zeggen, de uitvoering van herconfiguraties zonder tijdelijk de werking van (een deel van) de netwerkinfrastructuur te onderbreken.Of dergelijke dynamische herconfiguraties al dan niet zinvol zijn, hangt in sterke mate af van de doeltreffendheid en efficiëntie waarmee ze uitgevoerd worden. Bovendien is de realisatie van eencorrecte herconfiguratie met een minimale uitvoeringskost een complexe en foutgevoelige opgave (wat op zijn beurt het voordeel van dynamische herconfiguratie compromitteert). Dit alles illustreert de nood aan ondersteuning voor dynamische herconfiguraties die (1) de doeltreffende en efficiëntie herconfiguratie van netwerk-software coördineert en (2) de complexiteit van dergelijke herconfiguraties afschermt van degebruikers die deze wensen uit te voeren.Deze thesis stelt de NeCoMan (Netwerk herConfiguarie Management) middleware voor om herconfiguraties uit te voeren in programmeerbare netwerken. Deze middleware coördineert het dynamisch toevoegen, verwijderen en vervangen van lokale en gedistribueerde netwerkdiensten. Het innovatieve aan deze middleware zit in de mogelijkheid om het herconfiguratieproces op maat te laten maken. Om dit te realiseren bevat de NeCoMan middleware verschillende algoritmes evenals een uitgebreide verzameling aanpassingen aan deze algoritmes. Dit laatde NeCoMan middleware toe om elke herconfiguratie op maat te maken vertrekkende van (1) een declaratieve beschrijving van de herconfiguratie die moet worden uitgevoerd en (2) een specificatievan de eigenschappen van de betrokken netwerkdiensten en van de herconfiguratiesemantiek.Tot slot vatten we de belangrijkste bijdragen van deze thesis kort samen. Naast de voorstelling van een middleware die de dynamische herconfiguratie van programmeerbare netwerkknopen coördineert en de validatie hiervan, omvat deze thesis een uitgebreide analyse van de coördinatie die vereist is om correcte lokale en gedistribueerde herconfiguraties uit te voeren. Verder stelt deze thesis voor om ondersteuning voor dynamische herconfiguratie aanpasbaar te maken, dit in tegenstelling tot bestaande initiatieven waarbij typisch een niet-aanpasbaar algoritme wordt gebruikt.
ISBN: 978-90-5682-761-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Informatics Section

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
nico_janssens.phd.pdf Published 5951KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.