ITEM METADATA RECORD
Title: Low-power, Wavelet-Based Applications in Dynamic Environments (Wavelet-gebaseerde toepassingen met laag energieverbruik in dynamische omgevingen)
Other Titles: Low-power, Wavelet-Based Applications in Dynamic Environments
Authors: Geelen, Bert; M9819643
Issue Date: 18-Dec-2008
Abstract: Wavelet-gebaseerde toepassingen met laag energieverbruik in dynamisch e omgevingen. Consumenten wensen in toenemende mate te genieten van een enorme diversi teit aan multimediatoepassingen zoals video en muziek en web browsing, o ngeacht waar ze zijn. Daarnaast vertonen de toepassingen zelf ook steeds meer dynamisme met betrekking tot complexiteit en systeemvereisten. Bij gevolg moeten multimediatoestellen in staat zijn een breed gamma aan uit voeringsomstandigheden en beschikbare systeemvoorzieningen te verwerken, waarbij beide op een onvoorspelbare manier kunnen wijzigen tijdens de u itvoering. Schaalbare, wavelet-gebaseerde toepassingen spelen hierbij ee n belangrijke rol, door toe te laten een maximale applicatiekwaliteit te bekomen voor de heersende omstandigheden. Dit leidt tevens tot dynamisc h en onvoorspelbaar wijzigende complexiteitsbehoeften naar het uitvoerin gsplatform toe. Door de vereisten voor beperkt energieverbruik voor draa gbare toestellen veroorzaakt door de beperkte batterijlevensduur, is het echter geen optie meer om deze complexiteitsvariaties te verwerken aan de hand van worst-case mapping methoden. Deze leiden immers tot een subo ptimaal gebruik van de systeemvoorzieningen. Deze thesis demonstreert ee n strategie voor wavelet-gebaseerde toepassingen om worst-case mapping m ethoden te vermijden door tijdens de uitvoering over te schakelen naar e en uitvoeringsvolgorde, aangepast aan de omstandigheden. Om een dergelijke omschakeling op een efficiënte wijze te voltooien tijd ens de uitvoering, is het noodzakelijk dat het middleware in bezit is va n systematische mapping richtlijnen die uitdrukken welke uitvoeringsvolg orde optimaal is in cache miss-rate en welke winsten kunnen bekomen word en door ernaar om te schakelen. Deze richtlijnen worden afgeleid aan de hand van een formalisatie van het miss-rate gedrag in functie van tempor ele en ruimtelijke localiteit. De thesis stelt nieuwe gegevensordeningsk euzen voor om de ruimtelijke localiteit maximaal te benutten, analyseert de miss-rate winsten op toepassingsniveau en illustreert de gevolgen va n dynamisme binnen de toepassing zelf.
Table of Contents: Chapter 1. Introduction (p. 1)
Chapter 2. Related Work (p. 29)
Chapter 3. Simulation Framework (p. 49)
Chapter 4. Basic Switching Method (p. 69)
Chapter 5. Formalization of Temporal Locality (p. 97)
Chapter 6. Formalization of Spatial Locality (p. 117)
Chapter 7. Global Impact of New Layout Choices (p. 155)
Chapter 8. The Influence of Intra-Task Dynamism Within an Application (p. 179)
Chapter 9. Conclusions and Future Work (p. 197)

Appendices (p. 209)
A. Nederlandse samenvatting (p. 209)
B. Size and Miss-rate Trade-offs in Layout Transformations (p. 225)
C. Wavelet Parallelization Experiments (p. 247)
Bibliography (p. 282)
List of Publications (p. 283)
Curriculum Vitae (p. 287)
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Associated Section of ESAT - INSYS, Integrated Systems
Faculty of Engineering Science - miscellaneous
Electrical Engineering - miscellaneous

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
phd.pdf Published 4793KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.