ITEM METADATA RECORD
Title: Profound Analysis and Development of Growth/No Growth Interface Models: Effect of Inimical Conditions on Listeria Monocytogenes in Various Contamination Levels (Grondige analyse en ontwikkeling van groei/niet groei interfase modellen: invloed van vijandige condities op Listeria monocytogenes in verschillende besmettingsniveaus)
Other Titles: Profound Analysis and Development of Growth/No Growth Interface Models: Effect of Inimical Conditions on Listeria Monocytogenes in Various Contamination Levels
Authors: Gysemans, Kristel; S0032359
Issue Date: 26-May-2008
Abstract: De groei/niet-groei interfase is de grens tussen condities die microbiële groei toelaten en condities die groei verhinderen. Modellen die deze interfase beschrijven, worden ontwikkeld in de discipline predictieve microbiologie om de veiligheid van levensmiddelen te voorspellen.De doeleinden van dit proefschrift zijn: (i) de grondige analyse en vergelijking van verschillende types van groei/niet-groei modellen voor een monocultuur en een cultuur bestaande uit meerdere stammen, en (ii) de studie en het modelleren van de invloed van de celdichtheid op de groei/niet-groei interfase. Meer bepaald wordt de interfase van de ziekteverwekker Listeria monocytogenes onder condities typisch voor mayonaise gebaseerde salades bestudeerd en gemodelleerd. Beide doelstellingen worden verwezenlijkt aan de hand van gedetailleerde datasets gegenereerd bij hoge celdichtheid en bij verschillende celdichtheden. Om een groot aantal celdichtheden tot op het niveau van de individuele cel te bekomen, wordt een verdunningsprotocol opgesteld. Een model dat dit protocol simuleert, wordt ontwikkeld om de celdichtheden te schatten.De logistische regressiemodellen blijken het meest geschikt om de data bij hoge dichtheid te beschrijven. Zij geven de geleidelijke verandering in groeikans geobserveerd in de interfasen, accuraat weer. Voor de monocultuur is het type afgeleid van een kinetiekmodel het meest geschikt aangezien zijn modelstructuur het minst beïnvloed wordt door anomaliën in de data. Er wordt onderzocht wat de beste methode is om de parameters van dit type te schatten. Voor de gemengde cultuur is het polynomiale type het beste. Alleen dit type is flexibel genoeg om de interfase van deze cultuur, die in een atypische richting buigt, te beschrijven.Om de invloed van de celdichtheid te modelleren, wordt de celdichtheid geïncorporeerd in de logistische regressiemodellen als extra verklarende variabele. Verschillende modellen die al dan niet gebaseerd zijn op de modellen voor hoge celdichtheid, worden opgesteld en uitgetest. De performantie van al deze modellen is quasi even goed. Zij voorspellen allen een sterke daling in groeikans bij dalende celdichtheid. Momenteel is er een voorkeur voor het model afgeleid van een kinetiekmodel omdat het het minst gevoelig is voor anomaliën.Tot besluit kan gezegd worden dat dit proefschrift belangrijke bijdragen levert tot het accuraat modelleren van de groei/niet-groei interfase en het eerste werk is dat grondig de celdichtheid in deze modellen incorporeert.
Table of Contents: Chapter 0: General introduction
Chapter 1: Modelling the growth/no growth interface: a brief review
Chapter 2: Principles of logistic regression
Chapter 3: Description of the case study & material and methods
Chapter 4: Modelling of the dilution protocol that yields a range of cell density levels
Chapter 5: Modelling the growth/no growth interface at high cell density
Chapter 6: Modelling the growth/no growth interface as a function of cell density
Chapter 7: General conclusions and open problems
Bibliography
Appendix A: Distribution testing
Appendix B: Logistic growth/no growth models fitted to the complete high cell density data sets
Appendix C: Logistic growth/no growth models incorporating the effect of cell density
Appendix D: Mathematical and product validation
Appendix E: List of publications
Appendix F: Curriculum vitae
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Bio- & Chemical Systems Technology, Reactor Engineering and Safety Section

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
PhD_Kristel_Gysemans.pdf Published 7557KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.