ITEM METADATA RECORD
Title: De Gallo-Romeinse terracottastatuetten van Belgische vindplaatsen in het ruimer kader van de Noordwest-Europese terracotta-industrie
Authors: De Beenhouwer, Jan
Issue Date: 21-Nov-2005
Table of Contents: 1. Afbakening van het onderzoek 1
1.1 Voorwerp van het onderzoek 1
1.2 Geografisch kader 1
1.3 Chronologisch kader 1
2. Probleemstelling en terminologie 3
2.1 Stand van het onderzoek 3
2.2 Probleemstelling 4
2.3 Het reproductieproces van malgevormde terracotta’s en terminologie 7
2.3.1 Het reproductieproces 7
2.3.2 Factoren die de krimp beïnvloeden 8
2.3.3 Moulagefouten en retouches 9
2.3.4 Het classificatiemodel: generatie – serie – stam 10
2.3.5 Terminologie 11
3. De opbouw van het bestand 14
3.1 Catalogus 15
3.2 Typologie: thema, type, variant 19
3.3 Ruimtelijke spreiding: site, vindplaats, context 20
4. Methodologie 22
4.1 Macroscopische observaties 22
4.1.1 Malkenmerken en assemblagetechniek 22
4.1.2 Kenmerken van de pasta 23
4.2 Beeldvergelijking: serie - en stamonderzoek 24
4.3 Chronologische methode 25
4.4 Functioneel onderzoek 27

Deel 1: De Belgische vondstcataloog

1. Gebruik van de cataloog van de Belgische vondsten 29
1.1 Het gebruik van de cataloog 29
1.2.Benaming van de sites 30
1.3 Notering van de datering 30
1.4 Notering van cataloognummer en serienummer 30
2. De Belgische vondstcataloog 31

Deel 2: De seriecataloog

1. Het gebruik van de seriecataloog 319
2. Iconografisch overzicht 320
3. De seriecataloog 337

Deel 3: De onderzoeksresultaten

1. Verspreidingskaart 805
1.1 Commentaar bij de vondstspreiding 805
1.2 De kaart met de vindplaatsen 807
1.3 De kaart met de spreiding van de vondsten per productieregio 808
2. Commentaar bij enkele privé-verzamelingen en hun authenticiteit 809
1. Identificatie van de vondsten van enkele privé-verzamelingen 809
2. Authenticiteit van de collectie Van Bogaert – Wouters 813
3. Authenticiteit van de vondsten van Harelbeke en Martelange 814
3. Functionele analyse 823
3.1 Funeraire zones 823
3.2 Tempelzones 829
3.3 Woonzones 837

4. Stamanalyse 844
4.1 Overzicht van de stamontwikkelingen 844
4.2 Besluit 934
4.3 Afbeeldingen 938
5. Inscripties 1053
5.1 Centraal-Gallië 1053
5.2 Oost-Gallië 1067
5.3 Consulaire dateringen 1079
5.4 Iconen 1080
6. Pastaonderzoek 1081
6.1 Chemische analyse 1081
6.1.1 Stand van het onderzoek 1081
6.1.2 Resultaten 1083
6.2 Petrografie 1093
6.2.1 Methode 1093
6.2.2 Pasta’s 1096
6.2.3 Resultaten 1114
6.2.4 Illustraties 1117
7. Motieven 1131
8. Versieringstechnieken en pigmenten 1159
9. Algemeen Besluit 1168
10. Bibliografie 1171
11. Afkortingen 1196
11.1 Lijst van de afkortingen van musea en wetenschappelijke instellingen 1196
11.2 Lijst van de afkortingen van tijdschriften en reeksen 1200

Bijlage: Overzicht van de buitenlandse vondstcontexten gebruikt in de seriecataloog en bij de stamanalyse (CD)
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Archaeology, Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
deel1.pdf Published 26070KbAdobe PDFView/Open
deel2a.pdf Published 1296KbAdobe PDFView/Open
deel2b.pdf Published 64525KbAdobe PDFView/Open
deel3a.pdf Published 24995KbAdobe PDFView/Open
deel3b.pdf Published 55391KbAdobe PDFView/Open
deel3c.pdf Published 24335KbAdobe PDFView/Open
deel3d.pdf Published 304KbAdobe PDFView/Open
deel3e.pdf Published 17612KbAdobe PDFView/Open
deel3f.pdf Published 364KbAdobe PDFView/Open
bijlage.pdf Published 14971KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.