ITEM METADATA RECORD
Title: Optimization and Integration of Geo-Electrical Techniques as a Non-Destructive Assessment for Masonry Structures (Optimalisatie en integratie van geo-elektrische technieken als niet-destructief assessment voor metselwerkstructuren)
Other Titles: Optimization and Integration of Geo-Electrical Techniques as a Non-Destructive Assessment for Masonry Structures
Authors: Keersmaekers, Robrecht
Issue Date: 16-Jun-2008
Abstract: De geo-elektrische technieken uit de geofysica werden aangepast voor gebruik als een niet-destructieve techniek voor het in situ onderzoek van historisch metselwerk. Theoretische beschouwingen en numerieke modellering hebben aangeduid hoe ze omgebouwd konden worden om op metselwerk gebruikt te worden. Daarna werden ze verder ontwikkeld en getest in het laboratorium, en uiteindelijk toegepast op historisch metselwerk on site in twee restauratieprojecten. In deze thesis werd duidelijk aangetoond dat het geo-elektrisch onderzoek van metselwerk een geschikt, niet-destructief middel aan het worden is voor de diagnose van een beschadigde structuur, om de nood aan restauratie te beoordelen en om de efficiëntie van consolidatieinjecties te controleren.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Centre for Nuclear Engineering
Chemical and Extractive Metallurgy Section (-)
Building Materials and Building Technology Section

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
PhD_Robrecht_Keersmaekers.pdf Published 16819KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.