ITEM METADATA RECORD
Title: Thermodynamic Modeling of the Fe-Ni-Ti System: A Multiple Sublattice Approach (Thermodynamische modellering van het Fe-Ni-Ti systeem: een formalisme met meerdere subroosters)
Other Titles: Thermodynamic Modeling of the Fe-Ni-Ti System: A Multiple Sublattice Approach
Authors: De Keyzer, Jozefien
Issue Date: 26-May-2008
Abstract: Fe-Ni-Ti legeringen zijn zeer geschikt voor verscheidene technologische toepassingen. Elk van de samenstellende elementen vormt de basis van een brede waaier aan legeringen, zoals staalsoorten, Ni-gebaseerde superlegeringen en Ti legeringen met hoge sterkte en laag soortelijk gewicht. Deze legeringen zijn vaak samengesteld uit meer dan tien elementen. Toch vormt het Fe-Ni-Tisysteem reeds de basis voor de modellering. Specifieke toepassingen van Fe-Ni-Ti legeringen zijn geheugenlegeringen en materialen voor de opslag van waterstof.In de context van de Europese COST 535 actie (THALU-THermodynamics of ALUminides) wordt het ternaire Fe-Ni-Ti systeem bestudeerd en gemodelleerd aan de hand van de CALPHAD methode. Deze studie bestaat uit twee delen. Eerst worden de gepaste thermodynamische modellen geselecteerd voor de modellering van de verschillende fasen (zowel stabiele als metastabiele fasen). De orde-wanorde relatie die tussen een aantal van deze fasen (bijvoorbeeld A1, L1_0 en L1_2) bestaat wordt hierbij beschouwd. De geselecteerde modellen zijn consistent voor alle fasen in het quaternaire Al-Fe-Ni-Ti systeem. Wanordelijke fasen en de vloeistoffase worden in alle deelsystemen gemodelleerd met het reguliere oplossingsmodel. Intermetallische fasen worden gemodelleerd met meerdere subroosters. Het subroosterformalisme laat toe de orde-wanorde relatie tussen de verschillende geordende en ongeordende configuraties van de kubisch ruimtegecenterde (krg) en kubisch vlakgecenterde (kvg) fasen in rekening te brengen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het modelleren van de bcc fasen met 4 subroosters, waarbij de Gibbs vrije energie van de ongeordende bcc fase geschreven wordt als functie van de vormingsenergieën van de geordende verbindingen.In het tweede deel van deze thesis wordt op basis van de geselecteerde oplossingsmodellen succesvol een volledige thermodynamische beschrijving van het ternarie Fe-Ni-Ti bekomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kritisch geëvalueerde data uit de literatuur en van nieuwe experimentele data die gegenereerd werden binnen de Europese COST 535 actie THALU.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Chemical and Extractive Metallurgy Section (-)
Department of Materials Engineering - miscellaneous
Sustainable Chemical Process Technology TC, Technology Campus Diepenbeek
Sustainable Chemical Process Technology TC

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
thesisJozefien-6mei.pdf Published 5895KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.