ITEM METADATA RECORD
Title: Tussen spreek- en standaardtaal. Een corpusgebaseerd onderzoek naar de situationele, regionale en sociale verspreiding van enkele morfosyntactische verschijnselen uit het gesproken Belgisch-Nederlands.
Other Titles: In-between spoken and standard language. A corpus-based inquiry into the situational, regional and social distribution of some morfosyntactic phenomena in colloquial Belgian Dutch.
Authors: Plevoets, Koen; S0005443
Issue Date: 5-Jun-2008
Table of Contents: Hoofdstuk 1 | Inleiding ....................................................................................... 7
1.1 Nogmaals de taaltoestand in Vlaanderen – status quaestionis ..................... 7
1.2 Naar een beschrijving van het Soapvlaams – hypothesen .......................... 17
Hoofdstuk 2 | Corpus Gesproken Nederlands ............................................... 19
2.1 Het design van het CGN .............................................................................. 19
2.2 De sprekersinformatie in het CGN ............................................................... 21
2.2.1 sex ........................................................................................................ 21
2.2.2 birthYear ............................................................................................... 21
2.2.3 birthRegion ............................................................................................ 21
2.2.4 eduLevel ............................................................................................... 22
2.2.5 occLevel ................................................................................................ 22
2.3 De mark-up van het CGN ............................................................................ 25
2.4 Het dialect in het CGN ................................................................................. 26
Hoofdstuk 3 | Taalvariabelen ........................................................................... 29
3.1 De verkenning van het CGN ........................................................................ 29
3.2 De operationalisering van de taalvariabelen ................................................ 33
3.2.1 De adnominale taalvariabelen ............................................................... 34
3.2.2 De diminutivische taalvariabele ............................................................. 52
3.2.3 De pronominale taalvariabelen ............................................................. 52
Hoofdstuk 4 | Methodologie ............................................................................. 65
4.1 De bivariate techniek ................................................................................... 66
4.2 De multivariate techniek .............................................................................. 70
Hoofdstuk 5 | Bivariate analyses ..................................................................... 73
5.1 Register ....................................................................................................... 73
5.2 Regio ........................................................................................................... 86
5.3 Decennium .................................................................................................. 96
5.4 Generatie ................................................................................................... 101
5.5 Sekse ........................................................................................................ 106
5.6 Opleidingsniveau ....................................................................................... 110
5.7 Beroepsniveau........................................................................................... 114
Hoofdstuk 6 | Multivariate analyse ................................................................ 123
6.1 Varianten ................................................................................................... 124
6.2 Variëteiten – hoofdeffecten ........................................................................ 129
6.3 Variëteiten – interacties ............................................................................. 131
6.3.1 Register & Regio ................................................................................. 131
6.3.2 Register & Generatie .......................................................................... 135
6.3.3 Register & Sekse ................................................................................ 139
6.3.4 Register & Educatieniveau .................................................................. 141
6.3.5 Register & Beroepsniveau .................................................................. 143
6.3.6 Regio & Generatie .............................................................................. 149
6.3.7 Regio & Sekse .................................................................................... 152
6.3.8 Regio & Educatieniveau ...................................................................... 154
6.3.9 Regio & Beroepsniveau ...................................................................... 156
6.3.10 Generatie & Sekse .............................................................................. 159
6.3.11 Generatie & Educatieniveau ............................................................... 161
6.3.12 Generatie & Beroepsniveau ................................................................ 163
6.3.13 Sekse & Educatieniveau ..................................................................... 167
6.3.14 Sekse & Beroepsniveau ...................................................................... 169
6.3.15 Educatieniveau & Beroepsniveau ....................................................... 171
Hoofdstuk 7 | Besluit ...................................................................................... 175
7.1 Samenvatting van de resultaten ................................................................ 175
7.2 Beoordeling van de resultaten ................................................................... 179
Bibliografie ............................................................................................................ 183
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Quantitative Lexicology and Variational Linguistics (QLVL), Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Tussen_spreek-_en_standaardtaal.pdf Published 1359KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.