ITEM METADATA RECORD
Title: Middleware for Advanced Service Configuration: a Policy-Based Approach (Middleware voor geavanceerde configuratie van diensten op basis van policies)
Other Titles: Middleware for Advanced Service Configuration: a Policy-Based Approach
Authors: Verlaenen, Kris
Issue Date: 18-Mar-2008
Abstract: Middleware wordt traditioneel gebruikt om de ontwikkeling van gedistribueerde applicaties te vergemakkelijken. Maar de omvang en complexiteit van gedistribueerde applicaties en het onderliggende middleware platform zijn aanzienlijk gegroeid. De groeiende populariteit van nieuwe paradigma’s zoals dienstgeoriënteerde ontwikkeling en het modelleren van bedrijfsprocessen vereisen de mogelijkheid om herbruikbare diensten te configureren om te voldoen aan applicatiespecifieke vereisten. De traditionele middleware architectuur dient uitgebreid te worden met een extra laag die de eenvoudige configuratie van diensten toelaat.Dit onderzoek stelt een policy-gebaseerde aanpak voor om de configuratie van diensten op een hoog niveau mogelijk te maken. Onze "policy-gedreven middleware" breidt de standaard middleware architectuur uit met een extra laag die complexiteit verbergt waar mogelijk en die het ontwikkelen van applicaties vereenvoudigt door ondersteuning te bieden voor het specificeren, valideren en afdwingen van policies. Policies zijn declaratieve statements op een hoger niveau die bepaalde keuzes in het systeem sturen.Onze belangrijkste contributies hebben zich toegespitst op drie dimensies die essentieel zijn in de zoektocht naar praktische oplossingen: (1) een expressieve policy taal die in verschillende contexten en toepassingsdomeinen kan gebruikt worden; (2) de integratie van het afdwingen van policies in de middleware, gebruik makend van verschillende strategieën en technieken; en (3) ondersteuning voor het redeneren over policies op basis van een hybride redeneersysteem.Een laatste contributie om de ontwikkeling van gedistribueerde applicaties te vergemakkelijken is uitgevoerd in de context van bedrijfsprocessen. Huidige talen voor het beschrijven van uitvoerbare bedrijfsprocessen bieden weinig ondersteuning voor het modulariseren van verschillende belangen, waardoor ze moeilijk(er) te verstaan, te onderhouden en te herbruiken zijn. Aspect-georiënteerde softwareontwikkeling is een gekende techniek om de modularisatie van een applicatie te verbeteren door verschillende belangen in aparte modules te specificeren. De Padus taal is een aspect-georiënteerde extensie voor WS-BPEL, een populaire workflow taal voor beschrijven van (web) service composities. Padus is specifiek ontwikkeld om bijkomende belangen van de hoofdfunctionaliteit van een bedrijfsproces te scheiden op basis van aspecten. Deze aspecten kunnen daarna gecombineerd worden met verschillende bedrijfsprocessen, gebruik makend van de statische Padus wever. Deze technologie kan ook gebruikt worden in policy-gedreven middleware om de integratie tussen policies en bedrijfsprocessen te vergemakkelijken.De contributies werden gevalideerd in realistische applicaties uit twee toepassingsdomeinen, namelijk de telecommunicatie en de gezondheidszorg.
Table of Contents: Contents v
List of Figures ix
List of Tables xi
List of Listings xiii
1 Introduction 1
2 Policy-driven Middleware: Achievements and Challenges 7
3 Towards Simplified Specification of Policies in Different Domains 55
4 Policy Analysis using a Hybrid Semantic Reasoning Engine 81
5 Isolating Process-Level Concerns using Padus 93
6 Arriclides: An Architecture Integrating Clinical Decision Support Models 115
7 Experience Report and Validation 137
8 Conclusion 145
List of Publications 149
Biography 151
Dutch Summary
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Informatics Section

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
PhD Kris Verlaenen.pdf Published 986KbAdobe PDFView/Open

 


This item is licensed under a Creative Commons License
Creative Commons

All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.