ITEM METADATA RECORD
Title: De psycholoog-deskundige in strafzaken: aandachtspunten bij de beoordeling van geloofwaardigheid van verklaringen
Authors: Vervaeke, Geert
Vanderhallen, Miet
Issue Date: 2006
Publisher: Acco
Host Document: Tot de puzzel past: psychodiagnostiek in methodiek en pratijk pages:307-324
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie. Onderzoeksgroep Psychodiagnostiek en psychopathologie.
ISBN: 90-334-6242-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.