ITEM METADATA RECORD
Title: Sint-Juttemis en de verjaring in het leerstuk van valsheid in geschriften
Authors: Van Dyck, Silvia
Issue Date: 2005
Publisher: Universitaire pers
Host Document: De verjaring van de strafvordering voor rechtspractici pages:69-102
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie. Instituut voor Strafrecht.
ISBN: 90-5867-478-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Institute of Criminal Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.