ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Liège, 29 octobre 1998: De rechtstreekse vordering van de eigenaar tegen de verzekeraar van de huurder en de tegenstelbaarheid van excepties: een zoektocht naar algemene regels.
Authors: Samoy, Ilse # ×
Issue Date: 2003
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht / Revue Générale de Droit Civil vol:17 issue:4 pages:236-240
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht.
ISSN: 0775-2814
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for the Law of Obligations
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.