ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Comm. Hasselt, 1 december 2000: De vrijwaringsplicht van de verkoper voor verborgen verbreken: de aard van een termijn in een conventionele garantie en de verhouding tussen de wettelijke en de conventionele garantie
Authors: Samoy, Ilse # ×
Issue Date: 2003
Publisher: Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge vol:109 pages:250-256
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht.
ISSN: 0772-8050
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for the Law of Obligations
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.