ITEM METADATA RECORD
Title: Elk recht heeft zijn prijs: de kosten van verdediging vanuit het perspectief van de toegang tot het recht en de rechtsbedeling
Authors: Parmentier, Stephan
Issue Date: 2006
Publisher: Die Keure
Host Document: De verhaalbaarheid van de kosten van verdediging: en wat met de toegang tot de rechter? pages:135-149
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie. Instituut voor Strafrecht. Instituut Recht en samenleving.
ISBN: 90-8661-027-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.