ITEM METADATA RECORD
Title: Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Authors: De Staercke, J├╝rgen
Martens, Ines
Issue Date: 2006
Publisher: Die Keure
Host Document: Handboek milieu- en energierecht pages:370-389
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht. Instituut voor Administratief recht. Onderzoekseenheid Economisch recht.
ISBN: 978-90-8661-152-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Institute for Administrative Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.