ITEM METADATA RECORD
Title: De gebrekkige doorwerking van grondrechten in het vreemdelingenrecht. Diagnose en enkele remediërende voorstellen: een analyse aan de hand van de rehctspraak na het arrest nr. 131/2001 van het Arbitragehof
Authors: Claes, Erik
Bouckaert, Steven
Issue Date: 2002
Series Title: Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht issue:4 pages:247-278
Description: Onderzoekseenheid Grondslagenonderzoek van het recht.
ISSN: 0776-8605
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit Study of the Foundations of Law - miscellaneous (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.