ITEM METADATA RECORD
Title: Het parlementaire denkwerk over het nieuwe nationaliteitsrecht: een overzicht van de wetsvoorstellen tot wijziging van het Belgische nationaliteitsrecht die na de inwerkingtreding van de Wet van 1 maart 2000 werden ingediend
Authors: Bouckaert, Steven
Issue Date: 2002
Publisher: Bruylant
Host Document: Devenir belge - Naar de Belgische nationaliteit pages:187-242
Description: Onderzoekseenheid Grondslagenonderzoek van het recht.
ISBN: 90-6215-811-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Study of the Foundations of Law - miscellaneous (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.