ITEM METADATA RECORD
Title: De werking van de handelsagentuurwet in de tijd: enkele preciseringen naar aanleiding van een cassatiearrest
Authors: Eyskens, Manuela
Issue Date: 2004
Series Title: Rechtskundig weekblad vol:68 issue:37 pages:1441-1451
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Insurance Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.