ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Burgerlijke rechtbank Brugge, 10 juni 2003: De voorlegging "in extremis" van een nieuw stuk en het recht op repliek
Authors: Allemeersch, Benoit # ×
Issue Date: 2004
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:67 issue:27 pages:1068-1070
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht. Instituut voor Gerechtelijk recht.
ISSN: 1782-3463
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.