ITEM METADATA RECORD
Title: De hervorming van de Belgische reguliere politie. Inhoud en evaluatie van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
Authors: Goossens, Franky ×
Van Daele, Dirk #
Issue Date: 2001
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Strafrecht vol:2 issue:3 pages:1-55
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie. Instituut voor Strafrecht.
ISSN: 1379-4930
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Criminal Law and Criminology
Institute of Criminal Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.