ITEM METADATA RECORD
Title: Commentaar bij art. 992 Ger. W
Authors: Allemeersch, Benoit
Issue Date: 2004
Publisher: Kluwer
Host Document: Gerechtelijk recht: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer (losbl) pages:1-44
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht. Instituut voor Gerechtelijk recht.
ISBN: 90-6321-211-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.