ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Hof van Cassatie, 30 november 2004: over gewone openingsuren en voor het publiek toegankelijke plaatsen
Authors: Vangeebergen, Bart ×
Van Daele, Dirk #
Issue Date: 2006
Publisher: Intersentia
Series Title: Nullum Crimen: Tijdschrift voor Straf- en Strafprocesrecht vol:1 issue:4 pages:246-250
Description: Onderzoekseenheid Strafrecht, strafvordering en criminologie. Instituut voor Strafrecht. Hoger instituut voor de Arbeid (HIVA)
ISSN: 1782-3447
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
Research Unit Criminal Law and Criminology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.