ITEM METADATA RECORD
Title: De buitengerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie in wederkerige overeenkomsten: door het Hof van Cassatie erkend, doch tegelijk miskend
Authors: Stijns, Sophie # ×
Issue Date: 2003
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht vol:17 issue:5 pages:258-272
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht.
ISSN: 0775-2814
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Civil Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.