ITEM METADATA RECORD
Title: Berekening van de compensatoire intresten als onderdeel van een gemeenrechtelijke schadeloosstelling die ex aequo et bono is begroot: een wijziging in de cassatierechtspraak? Draagwijdte van deze wijziging?
Authors: Simoens, Dries
Issue Date: 2000
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht issue:7 pages:444
Description: Onderzoekseenheid Arbeids- en sociale zekerheidsrecht.
ISSN: 0775-2814
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Social Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.