ITEM METADATA RECORD
Title: Een zichtbaar gebrek van de wet consumentenkoop? Pleidooi voor het behoud van de spoedige protestplicht van de koper op straffe van aanvaarding van de zichtbare gebreken
Authors: Samoy, Ilse # ×
Issue Date: 2005
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:69 issue:12 pages:472-473
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht. Instituut voor Verbintenissenrecht.
ISSN: 1782-3463
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for the Law of Obligations
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 




All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.