ITEM METADATA RECORD
Title: De gevolgen van gesimuleerde rechtshandelingen, met bijzondere aandacht voor de overeenkomst van naamlening
Authors: Samoy, Ilse
Issue Date: 2005
Publisher: Intersentia
Host Document: Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht pages:249-280
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht. Instituut voor Verbintenissenrecht.
ISBN: 90-5095-446-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Institute for the Law of Obligations

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.