ITEM METADATA RECORD
Title: Commerciële garanties en het dwingend karakter van de nieuwe regels
Authors: Samoy, Ilse
Issue Date: 2005
Publisher: Intersentia
Host Document: Het nieuwe kooprecht: de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen pages:103-127
Description: Onderzoekseenheid Privaatrecht. Instituut voor Verbintenissenrecht.
ISBN: 9789050954488
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Institute for the Law of Obligations

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.