ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder R.v.St. 18 september 2003: De relevantie van bufferzones voor de beoordeling van milieuvergunningsaanvragen
Authors: Lust, Sabien ×
De Sutter, Tom #
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor ruimtelijke ordening en stedenbouw issue:37 pages:49-52
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht. Instituut voor Gerechtelijk recht.
ISSN: 1371-8274
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Institute for Civil Procedure
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.