ITEM METADATA RECORD
Title: Het handhavingsdecreet gedeeltelijk vernietigd
Authors: Lust, Sabien
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor ruimtelijke ordening en stedenbouw issue:37 pages:75-78
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht. Instituut voor Gerechtelijk recht.
ISSN: 1371-8274
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Civil Procedure

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.