ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Cass. 28 september 2001: Gelukkig zijn niet alle beginselen van het recht algemene rechtsbeginselen
Authors: Van Orshoven, Paul # ×
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht issue:1 pages:58-59
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht. Instituut voor Constitutioneel recht. Instituut voor Gerechtelijk recht. Centrum voor Rechtsmethodiek.
ISSN: 0775-2814
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.