ITEM METADATA RECORD
Title: Het statuut van de Hoge Raad voor de Justitie: enkele kanttekeningen
Authors: Van Orshoven, Paul
Issue Date: 2005
Publisher: Die Keure
Host Document: De Hoge Raad voor de Justitie na vier jaar gewogen. Verslagboek van het colloquium van 17 november 2004 pages:3-25
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht. Instituut voor Constitutioneel recht. Instituut voor Gerechtelijk recht. Centrum voor Rechtsmethodiek.
ISBN: 90-5958-759-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.