ITEM METADATA RECORD
Title: De verhaalbaarheid van advocatenkosten beslist? Een kort bezwaar vanuit een groot beginsel
Authors: Van Orshoven, Paul
Schollen, Peter
Issue Date: 2005
Publisher: Die Keure
Host Document: De verhaalbaarheid van de kosten van verdediging: en wat met de toegang tot de rechter? pages:263-266
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht. Instituut voor Constitutioneel recht. Instituut voor Gerechtelijk recht. Centrum voor Rechtsmethodiek. Centrum voor Juridische logica.
ISBN: 90-5958-957-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Public Law - miscellaneous
Centre for Juridical Logic (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.