ITEM METADATA RECORD
Title: Artikel 106: recht toepasselijk op de rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar
Authors: Van Schoubroeck, Caroline
Issue Date: 2006
Publisher: Intersentia
Host Document: Het wetboek internationaal privaatrecht becommentarieerd pages:549-555
Description: Onderzoekseenheid Economisch recht. Instituut voor Handels- en verzekeringsrecht. Centre for Risk and Insurance Studies.
ISBN: 90-5095-537-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Centre for Risk and Insurance Studies (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.