ITEM METADATA RECORD
Title: Het Archief en het Fonds Joris van Severen in het universiteitsarchief te Leuven: een status quaestionis
Authors: Coppein, Bart
Issue Date: 2006
Publisher: Studiecentrum Joris van Severen
Host Document: Joris van Severen: zijn persoon, zijn gedachten, zijn invloed, zijn werk pages:165-204
Description: Onderzoekseenheid Romeins recht en rechtsgeschiedenis.
ISBN: 90-76057-07-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit Roman Law and Legal History

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.