ITEM METADATA RECORD
Title: De toepassing van de algemene reglementering overheidsopdrachten op privaatrechtelijke (onderwijs)instellingen na het Cambridge-arrest van het Hof van Justitie
Authors: De Staercke, J├╝rgen
Issue Date: 2002
Series Title: Rechtskundig weekblad vol:66 issue:5 pages:161-174
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Administrative Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.