ITEM METADATA RECORD
Title: Is art. 72 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening in strijd met art. 10-11 en art. 16 G.W.?
Authors: De Staercke, J├╝rgen
Issue Date: 2002
Series Title: Milieu- en energierecht pages:379-385
Description: Onderzoekseenheid Publiekrecht.
ISSN: 1373-4342
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Administrative Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.